Trang Chủ

Hát Lễ Ngày Di Dân Tị Nạn

Hát lễ tại nhà thờ St Patrick trên đương Grote st vào lúc 2.30pm Chúa Nhật 28/08/2016.

Bring Forth The Kingdom (PDF)

Bộ Lễ Tiếng Anh